Tax Lawyers / Fiscalisten

maandag, 26 september 2016

Brief staatssecretaris Wiebes over coöperaties en dividendbelasting

Op 20 september 2016 (Prinsjesdag) heeft Staatssecretaris Wiebes van Financiën zijn langverwachte brief over coöperaties naar de Tweede Kamer gestuurd. Zoals verwacht wordt de zogenaamde houdstercoöperatie inhoudingsplichtig voor de dividendbelasting. Om het Nederland vestigingsklimaat verder te verbeteren stelt het kabinet in dezelfde brief voor de inhoudingsplicht in deelnemingsverhoudingen onder voorwaarden af te schaffen.

Beleid kabinet 

In reactie op de internationale ontwikkelingen heeft het kabinet aangegeven kunstmatige constructies gericht op belastingontwijking te willen aanpakken. Tegelijkertijd wil het kabinet inzetten op een gunstig vestigingsklimaat voor het reële bedrijfsleven. De voorstellen uit deze brief tonen dit streven. Ze moeten uiterlijk 1 januari 2018 in werking treden. 

Coöperaties en inhoudingsplicht 

In de brief wordt voorgesteld wordt het onderscheid tussen coöperaties en kapitaalvennootschappen (BV en NV) voor de dividendbelasting op te heffen. Althans voor zogenaamde houdstercoöperaties. Dit zijn coöperaties die veel gebruikt worden internationale structuren. Indien een lid een belang van 5% of meer houdt in een dergelijke coöperatie, zijn uitkeren in beginsel belast met dividendbelasting naar het nationale tarief van 15%. Coöperaties in actieve ondernemingsstructuren, waar de coöperatie een reële economische betekenis heeft, blijven vrijgesteld van dividendbelasting, tenzij er sprake is van misbruik. 

Uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling in deelnemingsverhoudingen    

De herbezinning van het kabinet over het gebruik van coöperaties was aanleiding om de dividendbelasting in ondernemingsstructuren nog eens nader te bezien. Daarbij heeft Nederland al lange tijd als uitgangspunt geen dividendbelasting te heffen in deelnemingsverhoudingen. Dat is al geregeld in EU/EER verhoudingen en in sommige verdragen. Niet in alle verdragen echter; er wordt nog steeds dividendbelasting geheven in relatie met bijvoorbeeld de VS, Canada, China, India en Brazilië. Voorgesteld wordt nu bij ondernemingsstructuren de reikwijdte van de huidige inhoudingsvrijstelling ingeval van dividenden te vergroten naar alle landen waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten (ongeacht de tarieven in het verdrag zelf). In misbruiksituaties en oneigenlijk gebruik zal deze inhoudingsvrijstelling echter niet gelden. 
 
Verwacht kan worden dat dit voorstel de concurrentiepositie van Nederland ten goede komt. 
 
Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ivo Kuipers en Pieter Frolichs. 
 

Logo

Amsterdam

Weteringschans 24, 1017 SG Amsterdam
T +31 20 535 4567

info@atlas.tax