Tax Lawyers / Fiscalisten

maandag, 22 mei 2017

Herziening voor btw op kostbare diensten

Herziening voor btw op kostbare diensten

Al in 2005 is een wetsvoorstel ingediend met betrekking tot het invoeren van een herzieningsregeling op kostbare diensten. Deze regeling zou een uitbreiding zijn van de toenmalige en huidige herzieningsregeling op investeringsgoederen. Het wetsvoorstel is vanaf 2005 tot op heden steeds aangehouden. Vorige week heeft de Staatssecretaris van Financiën aangegeven dat hij alsnog voornemens is om een dergelijke herzieningsregeling op diensten in te voeren om te verzekeren dat dergelijke kostbare diensten voor de omzetbelasting op gelijke wijze worden behandeld als investeringsgoederen.

Het gaat hierbij om diensten die worden ingekocht om gedurende langere tijd binnen een onderneming te worden gebruikt en waarop voor de vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting wordt of kan worden afgeschreven. Momenteel is de aftrek van btw op kostbare diensten na afloop van desbetreffend boekjaar definitief. Door de herzieningsregeling uit te breiden tot kostbare diensten vindt naargelang het daadwerkelijk vrijgestelde of belaste gebruik van de dienst een correctie op de eerder in aftrek gebrachte btw op de aankoop plaats gedurende het herzieningstijdvak van ongeveer 5 of 10 jaar. Deze uitbreiding zal met name gevolgen hebben voor de ondernemers die geen volledig recht op aftrek van btw hebben en binnen de vastgoedsector.

Het Ministerie van Financiën heeft ten aanzien van het tekstvoorstel voor deze uitbreiding een internetconsultatie geopend voor de periode van 18 mei 2017 tot en met 15 juni 2017. 

Logo

Amsterdam

Weteringschans 24, 1017 SG Amsterdam
T +31 20 535 4567

info@atlas.tax