Tax Lawyers / Fiscalisten

dinsdag, 21 november 2017

Opgaaf inhoudingsvrijstelling dividendbelasting

Als vervolg op onze nieuwsbrief over de verruiming van de Nederlandse inhoudingsvrijstelling op deelnemingsdividenden naar alle verdragslanden (klik hier), heeft de Staatssecretaris van Financiën vorige week de nieuwe opgaaf dividendbelasting gepubliceerd. Indien de inhoudingsvrijstelling wordt toegepast moet de belastingdienst hierover worden geïnformeerd door middel van deze opgaaf.

Nederlandse vennootschappen die dividenden uitkeren aan aandeelhouders buiten Nederland en die gebruik maken van de inhoudingsvrijstelling, dienen de belastingdienst binnen een maand na de dividenduitkering te informeren dat aan alle voorwaarden voor de inhoudingsvrijstelling wordt voldaan, inclusief de substance voorwaarden. Deze substance voorwaarden worden later dit jaar gepubliceerd. Indien deze informatie niet tijdig wordt verstrekt, kan dit leiden tot een boete van maximaal EUR 5.278.

Voor een voorbeeld van de nieuwe opgaaf klik hier.

Belastingplichtigen die zekerheid vooraf willen of de inhoudingsvrijstelling van toepassing is, kunnen dit vooraf afstemmen met de belastingdienst. De staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven dit vooroverleg te willen stimuleren. 

Uiteraard kunnen wij assisteren met de beoordeling of er aan de verschillende voorwaarden wordt voldaan, met het opstellen van het formulier of met het verkrijgen van zekerheid vooraf.

Logo

Amsterdam

Weteringschans 24, 1017 SG Amsterdam
T +31 20 535 4567

info@atlas.tax