Tax Lawyers / Fiscalisten

vrijdag, 31 augustus 2018

Staatssecretaris: verhuur gedeelte van de eigen woning via AirBnB ook belast

De staatssecretaris van Financiën heeft kamervragen van D66 beantwoord over de fiscale gevolgen van de verhuur van een gedeelte van een eigen woning via AirBnB. Volgens de huidige regelgeving dient 70% van de netto-inkomsten uit verhuur van de eigen woning opgeteld te worden bij het eigenwoningforfait in box 1 van de inkomstenbelasting, waar het tegen (tot) 51,95% belast is.

Aanleiding voor de kamervragen was een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland van 30 mei 2018 (ECLI:NL:RBNHO:2018:4343), waarin de rechtbank oordeelde dat de opbrengst uit de verhuur van een tuinhuis niet belast was omdat het slechts om een gedeelte van de woning ging. In zijn beantwoording stelt de staatssecretaris dat op grond van de huidige wetgeving ook de tijdelijke verhuur van een gedeelte van de eigen woning een belastbaar feit oplevert. Hij meldt geen aanvullende maatregelen te zullen treffen en wijst erop dat hoger beroep is ingesteld door de inspecteur.

Logo

Amsterdam

Weteringschans 24, 1017 SG Amsterdam
T +31 20 535 4567

info@atlas.tax