Tax Lawyers / Fiscalisten

maandag, 24 september 2018

Prinsjesdag 2018: Belangrijkste maatregelen voor Private Clients

Op Prinsjesdag, dinsdag 18 september 2018, heeft het kabinet het Belastingplan 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer. Wij hebben een nieuwsbrief opgesteld waarin wij de belangrijkste maatregelen voor Private Clients op een rij hebben gezet. Om onze nieuwsbrief te bekijken, klik hier

De voorgestelde maatregelen betreffen onder meer:

  • vanaf 2022 worden schulden aan de ‘eigen’ bv voor zover deze meer bedragen dan € 500.000 bij wijze van wetsfictie geacht uitgekeerd te zijn als belastbare inkomsten uit aanmerkelijk belang, alsdan belast tegen 26,9%;
  • zoals reeds eerder bekend, wordt het tarief voor inkomsten uit aanmerkelijk belang (box 2) verhoogd (naar 26,9%, in plaats van de eerder aangekondigde 28,5%), terwijl de vennootschapsbelastingtarieven worden verlaagd (naar 22,25%, in plaats van de eerder aangekondigde 21%);
  • met ingang van 2019 wordt de looptijd van de 30%-regeling, ook voor bestaande gevallen,  verkort van 8 naar 5 jaar. Deze verkorting geldt ook voor de mogelijkheid om te opteren voor partiële buitenlandse belastingplicht voor box 2 en box 3;
  • het maximale tarief waartegen bepaalde kosten in box 1 van de inkomstenbelasting in aftrek kunnen worden gebracht, wordt beperkt tot het tarief van de eerste tariefschrijf. Vanaf 2023 zal dit tarief 37,05% bedragen. Daarbij gaat het om de ondernemersaftrek, de MKB-winstvrijstelling, de TBS-vrijstelling en de persoonsgebonden aftrekposten, waaronder giften aan algemeen nut beogende instellingen;
  • met ingang van 2020 wordt de dividendbelasting afgeschaft. Daarvoor in de plaats komt vanaf 2020 de bronbelasting op dividenden en vanaf 2022 de bronbelasting op rente’s en royalty’s. Ingeval van een ‘misbruiksituatie’ kan ook bronbelasting verschuldigd zijn bij de directe of indirecte verkoop van een Nederlandse vennootschap met zuivere winst.

De komende maanden zullen deze wetsvoorstellen verder behandeld gaan worden in de Tweede en Eerste Kamer. Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte. Indien deze maatregelen mogelijk gevolgen hebben voor u, aarzelt u alstublieft niet contact met ons op te nemen.

Logo

Amsterdam

Weteringschans 24, 1017 SG Amsterdam
T +31 20 535 4567

info@atlas.tax