Tax Lawyers / Fiscalisten

dinsdag, 26 maart 2019

Rekening-courantmaatregel mogelijk criminal charge

Rekening-courantmaatregel mogelijk criminal charge
Amsterdam

Op Prinsjesdag 2018 heeft het kabinet Rutte-III een rekening-courantmaatregel aangekondigd, op grond waarvan DGA’s in box 2 inkomstenbelasting verschuldigd worden over de (niet-eigenwoning)schulden aan hun eigen BV, voor zover deze meer bedragen dan € 500.000. Op 4 maart 2019 is het wetsvoorstel ter internetconsultatie voorgelegd, waarmee dit voornemen wordt ingevuld.

Binnenkort verschijnt in het Fiscaal tijdschrift Vermogen (“FtV”) een artikel van onze collega’s Xavier Auerbach en Jeroen Peters waarin zij de voorgestelde regeling kritisch beschouwen. Daarbij komen zij tot de conclusie dat:

  1. de regeling als een ‘criminal charge’ in de zin van art. 6 EVRM kwalificeert;
  2. de regeling vanwege het in art. 7 EVRM neergelegde verbod op terugwerkende kracht van strafbepalingen alleen kan gelden voor nieuwe na inwerkingtreding van deze regeling aangegane schulden; en
  3. de ingeboekte budgettaire opbrengst van ca. € 1,4 miljard daarmee illusoir is.

Wij houden u op de hoogte over de verdere ontwikkelingen. Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen. Op de website vindt u de contactgegevens van Xavier & Jeroen.

Logo

Amsterdam

Weteringschans 24, 1017 SG Amsterdam
T +31 20 535 4567

info@atlas.tax