Tax Lawyers / Fiscalisten

donderdag, 30 juni 2016

"It's Brexit!": De mogelijke impact op douane en btw

Article by Tiberghien

Op 23 juni 2016 beslisten de kiezers van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten. Wij geven graag een overzich van de mogelijke gevolgen van deze brexit op douane en btw.

Het is weinig waarschijnlijk dat de eigenlijke Brexit nog voor midden of zelfs eind 2018 in werking treedt. Er wordt verwacht dat het onderhandelingsproces over de uittredingsvoorwaarden 2 jaar zal duren na het activeren van artikel 50 van het Verdrag van Lissabon en deze termijn kan nog verlengd worden. Totdat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie effectief verlaat blijft de huidige, binnen de EU gekaderde btw- en douanewetgeving van kracht. Wat er precies zal gebeuren na de periode van onderhandelingen blijft onzeker en dus is het zeer moeilijk om een precieze inschatting te maken van de gevolgen van de brexit. 

U kan het volledige artikel lezen in het Engels.

Logo

Amsterdam

Weteringschans 24, 1017 SG Amsterdam
T +31 20 535 4567

info@atlas.tax