Weteringschans 24, 1017 SG Amsterdam
T +31 20 535 4567

info@atlas.tax

News

Beheer pensioenfonds belast met btw

De Hoge Raad heeft vorige week geoordeeld dat een pensioenfonds dat een defined benefit (DB)-regeling uitvoert niet kan worden aangemerkt als een gemeenschappelijk beleggingsfonds. De btw vrijstelling die geldt voor het beheer van collectief bijeengebracht vermogen is daarom niet van toepassing ten aanzien van het beheer van een dergelijk pensioenfonds. Het betrof het pensioenfonds voor Zorg en Welzijn. Dat bedrijfstakpensioen voert een midden loonregeling uit.

Read MoreBeheer pensioenfonds belast met btw

Ecofin has not yet reached an agreement on the proposed amendment of the ATAD regarding Hybrid Mismatches with third countries

Ecofin has not yet reached an agreement on the proposed amendment of the ATAD regarding Hybrid Mismatches with third countries

On 6 December 2016, the Ecofin did not come to an agreement on the proposed amendment to the Anti-Tax Avoidance Directive (“ATAD”) which should neutralize the effects of hybrid mismatches between EU members states and third countries (like for example CV/BV structures with the US).

Read MoreEcofin has not yet reached an agreement on the proposed amendment of the ATAD regarding Hybrid Mismatches with third countries

Multilateral instrument to implement BEPS measures

A group of more than 100 jurisdictions have agreed upon a multilateral instrument (“MLI”) for the implementation of certain tax treaty measures of the BEPS projects in the bilateral tax treaties. This MLI gives the governments a mechanism to align their treaties with the several action points laid down in the BEPS projects in a quick and effective way. Depending on the ratification process, this instrument could be used to amend up to 2000 treaties.

Read MoreMultilateral instrument to implement BEPS measures

Dutch government responds on proposal ATAD and hybrid mismatches with third countries

The Dutch government responds on the amendments to the Anti-Tax Avoidance Directive (“ATAD”) proposed by the European Commission last month. The proposal in particular addresses the neutralisation of hybrid mismatches between EU members states and third countries. Considering the numerous hybrid structures with US multinationals (like the CV/BV structures) this is an important topic for the Netherlands.

Read MoreDutch government responds on proposal ATAD and hybrid mismatches with third countries

Reactie kabinet op voorstel ATAD Richtlijn hybride mismatches met derde landen

Het kabinet heeft deze week gereageerd op de eind oktober voorgestelde wijzigingen van de Anti Tax Avoidance Directive (“ATAD Richtlijn”). Het richtlijnvoorstel van de Europese Commissie ziet met name op het neutraliseren van hybdride mismatches tussen EU-lidstaten en derde landen. Voor Nederland een belangrijk onderwerp gezien de vele hybride structuren met US multinationals (zoals de CV/BV structuren).

Read MoreReactie kabinet op voorstel ATAD Richtlijn hybride mismatches met derde landen

Brief staatssecretaris Wiebes over coöperaties en dividendbelasting

Op 20 september 2016 (Prinsjesdag) heeft Staatssecretaris Wiebes van Financiën zijn langverwachte brief over coöperaties naar de Tweede Kamer gestuurd. Zoals verwacht wordt de zogenaamde houdstercoöperatie inhoudingsplichtig voor de dividendbelasting. Om het Nederland vestigingsklimaat verder te verbeteren stelt het kabinet in dezelfde brief voor de inhoudingsplicht in deelnemingsverhoudingen onder voorwaarden af te schaffen.
Read MoreBrief staatssecretaris Wiebes over coöperaties en dividendbelasting

België: Voorstel tot hervorming vennootschapsbelasting

Eerder dit jaar maakte minister van Financiën Johan Van Overtveldt zijn plannen bekend om de vennootschapsbelasting grondig bij te sturen. Daarbij lag eerst een duaal systeem op tafel: ofwel kozen bedrijven voor het tarief van 33,99% met aftrekposten ofwel voor een lager tarief zonder aftrekposten. Die piste bleek budgetmatig niet haalbaar zodat er in de uiteindelijke nota slechts sprake is van een eenvoudig tarief dat elk jaar gradueel zal afnemen tot 20% tegen 2020. Hoe zal deze ‘nieuwe’ vennootschapsbelasting er uit zien?

Read MoreBelgië: Voorstel tot hervorming vennootschapsbelasting

Recent case law: interest deduction limitation to prevent base erosion

On 5 June 2016 and on 8 July 2016, the Dutch Supreme Court decided in two important cases on the rebuttal rules in the interest deduction limitation to prevent base erosion included in article 10a of the Dutch Corporate Income Tax Act (“CITA”). The considerations of the Dutch Supreme Court provides more clarity on the scope and interpretation of the rebuttal rules.

Read MoreRecent case law: interest deduction limitation to prevent base erosion