Weteringschans 24, 1017 SG Amsterdam
T +31 20 535 4567

info@atlas.tax

News

BTW-herziening na aankoop onroerende zaken

De aankoop btw op leveringen van investeringsgoederen wordt vijf respectievelijk tien boekjaren gevolgd. Er wordt dan dus achteraf in feite bekeken of de aankoop btw terecht in aftrek is gebracht. Dit noemen we herziening. Herziening zorgt ervoor dat de btw-druk…

OECD releases the report on Pillar One Amount B

Background On February 19, 2024, the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS released the report on Amount B of Pillar One. Amount B attempts to streamline and simplify the process of pricing baseline marketing and distribution activities in accordance with the…

Atlas verwelkomt Arthur Smeijer als Counsel

Wij zijn verheugd aan te kondigen dat Atlas per 15 januari 2024 Arthur Smeijer verwelkomt als counsel in het Corporate M&A team. Arthur heeft zich de afgelopen 10 jaar gespecialiseerd in internationale belastingzaken gerelateerd aan de vastgoedmarkt. Arthur begeleidt private…

Nieuw btw vastgoedbesluit

Per 1 januari 2024 is het onlangs gepubliceerde geactualiseerde btw vastgoedbesluit ingegaan. In het nieuwe besluit is aansluiting gezocht bij de (recente) wetswijzigingen en (nieuwe) jurisprudentie. Het besluit bevat veel gedetailleerde wijzigingen, waaronder ten aanzien van de functie van een…

Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit

Hierbij informeren wij u graag over een belangrijke rapportageverplichting: werkgebonden personenmobiliteit, die per 1 juli 2024 in werking treedt. Dit is geen fiscale regeling, maar een regeling die samenhangt met het woon-werkverkeer beleid binnen jullie organisatie. Hieronder vindt u een…

Prinsjesdagspecial – Belastingplan 2024

In deze Prinsjesdagspecial van Atlas Fiscalisten staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2024 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op een rij. Veel voorstellen zijn al eerder aangekondigd, bijvoorbeeld in de Voorjaarsnota 2023. Deze special is verdeeld in de volgende…