Weteringschans 24, 1017 SG Amsterdam
T +31 20 535 4567

info@atlas.tax

Samenloopvrijstelling bij verkrijging aandelen in een OZR

Indien een kwalificerend belang (tenminste 1/3) wordt verkregen in een onroerende zaakrechtspersoon (OZR) is (momenteel) 10,4% overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting wordt berekend over de waarde in het economisch verkeer van de onroerende zaken bij deze aandelentransactie. Het oorspronkelijke wetsvoorstel hierover beoogde dat met ingang van 1 januari 2024 de doorkijkarresten niet meer van toepassing zouden zijn op de verkrijging van een kwalificerend belang in een OZR, met als gevolg dat er altijd overdrachtsbelasting verschuldigd zou zijn.

Naar aanleiding van kritiek op dit plan heeft staatssecretaris Van Rij (Financiën) op 23 juni 2023 een brief naar de Tweede Kamer verzonden. In deze brief geeft de staatssecretaris aan dat het wetsvoorstel tot overmatige heffing (“overkill”) leidt en dat de plannen worden aangepast. Een overzicht van deze aanpassingen en de visie van onze vastgoed collega’s hierop leest u in onze nieuwsbrief

Share this publication