Weteringschans 24, 1017 SG Amsterdam
T +31 20 535 4567

info@atlas.tax

2024-05-16

Svalner Atlas Group
– The new premier advisory group

Svalner, Atlas and Alder are joining forces forming the new premier advisory group – Svalner Atlas Group.

The Group has more than 260+ skilled professionals operating from Stockholm, Amsterdam, Helsinki, Gothenburg and Turku offices. This newly formed powerhouse will become a leading independent advisory group in the Nordics and Benelux.

Together we are the go-to destination for top-tier advisory in tax, transaction services and related services. Join us on this venture, as we set new standards in advisory excellence.

Vision

Our vision is to be the first choice for clients seeking high-end advisory
in tax, transaction services and related services.

Visit the current members of the
Svalner Atlas Group

www.svalner.se
www.atlas.tax
www.alder.fi

Kees Bouwmeester

Of-Counsel

Kees begon zijn carrière bij de Belastingdienst/douane in 1972. Hij vervolgde zijn carrière na ruim zevenentwintig jaar in 2000 als belastingadviseur bij Loyens & Loeff en maakte in 2020 na twintig jaar de overstap naar Atlas.

Hij is breed gespecialiseerd in douane, accijnzen, motorrijtuigenbelasting en milieubelasting. Hij heeft ruime ervaring met de classificatie van goederen in het Geharmoniseerd Systeem, economische douaneregimes, bepaling van de oorsprong en douanewaarde van goederen, maar hij is ook bekend met exportcontroles, sanctiemaatregelen en compliance.

Kees heeft ervaring met het voeren van (administratieve) beroepsprocedures bij de douane, regionale rechtbanken en belastinghoven, de Hoge Raad en het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Hij begeleidt en assisteert cliënten bij compliance vraagstukken en vrijwillige openbaarmaking van douane- en belastingaangiften.

Sinds 2020 werkzaam bij Atlas.

Opleiding

Inhouse opleiding bij de Belastingdienst en douane

Talen

Nederlands, Engels