Weteringschans 24, 1017 SG Amsterdam
T +31 20 535 4567

info@atlas.tax

Valuation Services

Maak kennis met ons Valuation Services team aangevoerd door Frank Schwarte en Joris Steunenberg. Onze onafhankelijke specialisten hebben een uitstekkende reputatie en beschikken over ruime ervaring en diepgaande kennis op het gebied van fiscale waarderingen.

Voor complexe fiscale vraagstukken rondom waarderingen bieden wij heldere, pragmatische en praktische oplossingen, waarbij onze aanpak en persoonlijke manier van werken onderscheidend zijn. Het Valuation Services team werkt nauw samen met onder andere onze praktijkgroepen fusies & overnames, corporate tax en private clients. Daarnaast werkt ons Valuation Services team ook samen met specialisten op andere terreinen en voor internationale waarderingsvraagstukken met onze collega’s uit het wereldwijde (meer dan 100 landen) tax-only netwerk van WTS Global.

Graag begeleiden wij u bij waarderingsvraagstukken en de uitvoering (en controle) van waarderingen. Wij beheersen alle waarderingstechnieken en voor het uitvoeren van een waardering gebruiken wij verschillende waarderingsmethoden en technieken naar de nieuwste inzichten, trends en ontwikkelingen. Daarnaast maken wij gebruiken van een breed scala aan bronnen en waarderingstools, zodat inzichtelijk op objectieve en verifieerbare wijze een reële waarde kan worden bepaald. Ook heeft ons Valuation Services team een eigen waarderingstemplate en wiskundige modellen voor management incentive plans ontwikkeld. Met een waarderingsrapport van ons Valuation Services team beschikt u over een gedegen, onafhankelijk en objectief rapport met een geanalyseerde waardebepaling om onderbouwd (strategische) beslissingen te kunnen nemen/verantwoorden en doelen te realiseren.

Tot onze (internationale) diensten behoren onder meer waarderingen op het gebied van:

 • Bedrijfswaardering en het opstellen van financiële prognoses
 • Aandeel- en optiewaardering
 • Aandelenoptieplannen en management- en werknemersparticipaties
 • Activa en passiva waardering (naar aanleiding van bijvoorbeeld impairment tests)
 • Bedrijfsopvolging (extern of binnen de familie)
 • Fusies & overnames: (ver)koop bedrijf en/of bedrijfsonderdeel, andere transacties
 • Fiscale herstructurering
 • Fairness opinions
 • Onderhandelingen of geschillen
 • Verantwoording waardering richting diverse stakeholders
 • Emigratie en remigratie
 • Boedelscheiding

Profiteer van deskundig advies voor uw waarderingsvraagstukken en neem contact op met onze specialisten voor onze waarderingsdiensten.

Contact

Frank Schwarte

Partner

Joris Steunenberg

Senior Associate