Weteringschans 24, 1017 SG Amsterdam
T +31 20 535 4567

info@atlas.tax


Duitsland Desk

Als buurlanden zijn Duitsland en Nederland onafscheidelijk op het gebied van economie en cultuur. Duitsland en Nederland delen niet alleen infrastructuur en werknemers, maar zijn ook met elkaar verbonden op het gebied van consumenten en investeringen. Nederlandse inwoners kiezen er vanwege verschillende redenen voor om in Duitsland te werken of om zelfs permanent in Duitsland te verblijven. Andersom kiezen Duitse inwoners er in toenemende mate voor om zich tijdelijk of permanent in Nederland te vestigen.

De Atlas Duitsland Desk is er op gefocust deze Duitse inwoners bij te staan op basis van specifieke fiscale expertise en ervaring in grensoverschrijdende advisering in de relatie tussen Nederland en Duitsland. Het multidisciplinaire team van Atlas beschikt over een sterk internationaal netwerk van fiscalisten, advocaten en notarissen, en adviseert zowel vermogende particulieren als ondernemingen. Wij hebben een proactieve werkwijze, en hechten waarde aan een nauwe samenwerking met onze cliënten waarbij wij hun ondersteunen als hun vertrouwde adviseur. We werken in kleine teams om er voor te zorgen dat ieder teamlid volledig betrokken is bij de adviesprojecten en goed op de hoogte is van de relevante informatie en de behoeften van de cliënt. We houden voortdurend rekening met de wijzigende fiscale context en regelgeving zowel in Duitsland als in Nederland. Onze cliënten kunnen rekenen op een brede, fiscale en juridische dienstverlening binnen een internationale context, waarbij wij verder kijken dan alleen de Duitsland en Nederland.

Particuliere cliënten kunnen vertrouwen op een geïntegreerde dienstverlening op zowel juridisch als fiscaal vlak over hun vermogen en hun familiale onderneming, telkens in een internationaal perspectief. Ondernemingen kunnen rekenen op een efficiënte en accurate aanpak van grensoverschrijdende investeringen en transacties.

Bij de Duitsland Desk kan u terecht voor:

  • migratie van personen en van vennootschappen;
  • grensoverschrijdende herstructureringen;
  • structureren van grensoverschrijdende investeringen en beleggingsvermogen;
  • bedrijfsoverdracht en controlebehoud in grensoverschrijdende context;
  • persoonlijk fiscaal advies betreffende verloning en pensioenen;
  • persoonlijk juridisch en fiscaal personen-, familie- en vermogensrechtelijk advies: schenkingen, testamenten, huwelijks- en/of samenlevingscontracten, echtscheidingen, adoptie en zo meer;
  • aangifteverplichtingen;
  • tax rulings
  • regularisaties / inkeerregelingen.
  • ontwikkelingen op gebied van fiscaal recht, zoals Pillar 1 & 2, ATAD III, etc.

Klicken Sie hier, um diesen Text auf Deutsch lesen zu können.

Contact

Roelof Gerritsen

Partner

Gerben Markink

Partner